Jubileumsbok . .sider . .

25 års jubileumsbok

Her er et lite utvalg av sider. Boka er på totalt 240 sider med naturopplevelser.

Boka kan kjøpes ved henvendelse til medlemmene i Helle Naturfoto.

God fornøyelse!